vrijdag 21 oktober 2016

Weekoverzicht: over de klunzen van de Wetstraat, Vuye & Wouters en de PS als doodgraver van de Vlaamse economie

Vrijdag 14 oktober 2016
Witte rook uit de schoorsteen van de ambtswoning van de premier! Omstreeks 23u bereikte de regering eindelijk een compromis. Wel alleen over de begroting. Wat betreft de overige knelpunten (de meerwaardebelasting, de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting en de aanmoediging van aandelen in kmo’s) werd er overeengekomen bijkomend studiewerk te verrichten. Een timing werd er niet opgeplakt. Typisch... Nu moet je mij toch eens uitleggen waarom je als regering in godsnaam een heel week vechtend over de vloer moeten liggen rollen om dan niets te beslissen? Het was een slecht opgevoerd stuk theater, die crisette van de regering. Geen 'Stomme van Portici' maar wel 'De klunzen van de Wetstraat'...

Zaterdag 15 oktober 2016
Althans, dat was de eerste indruk. Maar zaterdag was er de persconferentie en daar was best een ontspannen premier Charles Michel (MR) aan het woord. En ook de andere vicepremiers hadden niets dan lof over de methode-Michel. Hij had zijn regering gered en niemand anders. Of zoals hij zelf zei: 'Toegegeven, de voorbije dagen waren, zoals ik ook in het parlement al heb gezegd, heel intense dagen. Maar we hebben opnieuw getoond dat wat ons verenigt, sterker is dan wat ons verdeelt. De regering heeft opnieuw haar capaciteit getoond om beslissingen te nemen in moeilijke dossiers.' Ook wordt de ambitie om in 2018 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken niet losgelaten.
De oppositie was uiteraard minder enthousiast. Volgens hen blijven de grote vermogens en multinationals buiten schot en zijn het wederom de gewone burgers die een extra inspanning moeten doen.

Zondag 16 oktober 2016
Een beleidsverklaring die uitgesteld wordt is op zich al bijzonder, maar een State of the Union laten plaatsvinden op een zondag is des te meer uitzonderlijk. Premier Charles Michel (MR) zag er echter geen graten in. Hij vond dit een vorm van flexibiliteit en ook 'een kwestie van democratie.' 
Op maandag zou de Kamer dan debatteren over de begroting, dinsdag wordt er gestemd.
Bart De Wever stal ook nog even de show door te tweeten dat hij eerst niet kon komen naar de SOTU, dan zijn afspraak verzette, om uiteindelijk ook nog een sprintje te trekken door de gangen van het Parlement wanneer een VTM-journalist hem een vraag wilde stellen. 

Maandag 17 oktober 2016
Op maandag stond in de Kamer dus het begrotingsdebat op het programma. Op zich is deze discussie vrij voorspelbaar. De meerderheid verdedigt het akkoord, de oppositie schiet het af en ziet door deze begroting het failliet van het land met rasse schreden naderen.
Maar dat het nog niet allemaal peis en vrede is tussen de regeringspartijen is wel duidelijk. Want tijdens zijn beleidsverklaring toverde premier Charles Michel (MR) toch nog een wit konijn uit zijn hoed. Er zou immers "een plan van aanpak" worden opgesteld door financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) om de 800.000 gedupeerde Arco-coöperanten gedeeltelijk te vergoeden. Een taskforce zou dat regelen. De operationele uitvoering ervan zou worden opgestart in 2017. En plots was daar weer een nieuwe onenigheid tussen regeringspartijen CD&V en de N-VA. Kris Peeters (CD&V) maakte zich sterk dat de Arco-spaarder tegen eind dit jaar zal weten waar hij aan toe is. N-VA wil echter wachten op een beslissing van Europa, en die kan nog anderhalf jaar op zich laten wachten. Voelt u het al aankomen?

Dinsdag 18 oktober 2016
Dinsdag was de dag waarop Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) het niet onder de markt had. Huisartsen en specialisten namen haar de indexsprong op hun erelonen kwalijk en in een gezamenlijk persbericht noemden de mutualiteiten de begrotingsplannen 'de grootste sociale achteruitgang in tien jaar in ons land.' Zou het kunnen dat de andere regeringspartijen een beetje jaloers waren op het succes van de politica en via de begroting haar in een minder gunstig daglicht wilden stellen? Zou Open VLD zich zo makkelijk laten rollen? Zeker gezien de recente tegenvallende peilingen? Ik zou denken van niet, maar je weet maar nooit. In elk geval, het was voor Maggie een hele dag brandjes blussen...
De stemming in de Kamer over de begroting hield zoals verwacht geen grote verassingen in. De begroting werd goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Er zijn nog zekerheden in het leven.

Woensdag 19 oktober 2016
België en in het bijzonder Wallonië is al een hele week Europees voorpaginanieuws. Niet omwille van de begrotingsperikelen, maar wel omwille van de starre houding van de Walen over CETA, het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Canada. Wil je over dit handelsverdrag meer weten kan je onder andere hier naartoe surfen: http://trends.knack.be/economie/beleid/niemand-las-het-iedereen-vindt-er-wat-van-wat-u-moet-weten-over-ceta/article-normal-766045.html?_ga=1.149266806.152850348.1476862670
Door de houding van de Walen kan België als enige EU-lidstaat het CETA-verdrag niet onderschrijven, waardoor we ons als land, en helaas niet voor de eerste keer, ongelofelijk belachelijk maken. Te meer omdat experts het erover eens zijn dat veel evenwichtiger dan hetgeen nu voorligt een handelsakkoord niet kan zijn. België heeft van de Europese Commissie tot vrijdag uitstel van de EU gekregen om ook het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap te overtuigen van CETA. Anders kan het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Canada juridisch en grondwettelijk niet ondertekend worden. Minister-president van het Waals Gewest Paul Magnette (PS) verwierp echter dit ultimatum omdat hij vond dat het democratisch proces gerespecteerd moest worden. Ook coalitiepartner CDH volgde hem hierin.
Dossiers en houdingen als deze spelen natuurlijk in de kaart van diegenen die stellen dat België niet meer werkt en dit een mooi voorbeeld is van het failliet van het huidige Belgische federalisme. Zou de roep naar een confederaal model en/of een onafhankelijk Vlaanderen nu terug harder klinken? Ook bij N-VA? Time will tell. 

Donderdag 20 oktober 2016
Het was even wat stil geweest na hun defenestratie, maar op donderdag stonden de twee ex-N-VA'ers Hendrik Vuye en Veerle Wouters weer even in het middelpunt van de belangstelling. Zij stelden immers hun nieuwe website, inclusief logo en project voor, https://vuyewouters.be/. Kort samengevat is het eigenlijk een verderzetting van wat ze al deden binnen het voormalige Objectief V. De focus blijft liggen op inhoud, op het communautaire, en stap voor stap werken om maar pas iets af te kondigen als het concreet en uitvoerbaar is. Best vreemd dat ze hier zo de nadruk op leggen, want ook N-VA zegt op deze manier te werken (stap voor stap tot een confederaal model komen), wat voor Vuye en Wouters niet snel genoeg ging.
Momenteel zijn ze hard aan het werken aan hun Grendelboek: waar komen die grendels vandaan? Hoe werken ze? En hoe omzeil je ze? ‘Na ons Grendelboek zullen er geen excuses meer zijn. Als er geen stappen worden gezet inzake staatshervorming, dan ligt dit niet aan de grendels. Dan is dat omdat men liever een communautaire diepvries heeft. Stout gezegd, maar zo is het’, zegt Hendrik Vuye hierover.
Op de vraag of ze al dan niet een partij zijn en/of willen worden luidt het antwoord dat ze een fractie zijn die geleid zal worden door Veerle Wouters. 'Maar', zeggen ze nog, ‘Tijd brengt raad. We zien wel wat de toekomst biedt. We sluiten niets uit, maar we gaan niet lopen voor we kunnen stappen. Zo zijn we niet.’ In hetzelfde interview met het onlinemagazine www.doorbraak.be houden ze ook de deur op een kier voor een eventuele samenwerking met het Vlaams Belang. N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover had eerder ook zulk een samenwerking niet uitgesloten, waardoor het lijkt dat het cordon sanitaire definitief tot het verleden behoort.

Vrijdag 21 oktober 2016
'Non', dat zeggen de Waalse en Brusselse regering tegen CETA, het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Canada. Nog steeds, na en ondanks nieuwe voorwaarden en toegevingen van Europa. Terwijl ik dit schrijf en mijn overzicht afsluit is het nog maar 12.50u, dus wellicht zullen er in dit dossier vandaag nog ontwikkelingen zijn. Dus ik beperk me even tot de huidige situatie. Waarom blijft onder andere de MP van het Waals Gewest Paul Magnette (PS) zich zo 'makkelijk' verzetten tegen CETA? Als enige in heel Europa, als een soort Jan tegen Alleman? Simpel, omdat de Brusselaars en Franstaligen niet veel te winnen of te verliezen hebben bij dit akkoord. 90% van de export naar Canada komt immers van Vlaanderen. Wat de import betreft exporteert Canada 98% naar Vlaanderen en amper 2% naar Wallonië. Dus heeft vooral Vlaanderen te lijden onder de onwrikbare houden van Magnette en co. Kortom, Paul Magnette en de PS zijn de doodgravers van de Vlaamse economie.
Maar ik kan nog een stapje verder gaan. Op vrijdag lanceerde Waals minister van Begroting Christophe Lacroix (PS) immers ook een idee, namelijk het extra gaan belasten van bedrijven die volop de kaart van de automatisatie trekken, een belasting op robots dus. De PS voelt de hete adem van de communistische PTB, dus is het niet verwonderlijk dat ze linkser en linkser wordt met de dag, maar op deze manier worden de PS en de PTB niet alleen de doodgraver van de Vlaamse economie, maar van heel de Belgische vooruitgang. De N-VA en Vlaams Belang kunnen er alleen maar garen bij spinnen.  
 
Nick Mertens
21 oktober 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten